Sten i detalj

360,00 kr
Boken Sten i detalj – byggnader ingår i trilogin Stenarkitektur och ger cirka 200 exempel på goda funktioner/lösningar/detaljer med natursten genom över 300 bilder med beskrivningar. Den visar hur natursten kan uppfylla höga krav på estetik, funktion och hållbarhet för golv, entréer, innertrappor, väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, portaler, yttertrappor med mera. Författare är arkitekterna tillika professorerna Kerstin Barup och Mats Edström. Boken vänder sig till arkitekter, projektörer och beställare som en inspirationskälla. Bilderna är tänkta att kunna användas som ett första underlag, kring vilka man kan diskutera och påbörja sin egen utformning av naturstenskonstruktioner. I boken finns en kortfattad och schematisk teknisk beskrivning av natursten och en kortare ordlista
pcs