The Vikings av Alexandra Sanmark, Fredrik Sundman (2008)

129,00 kr
I boken Vikingarna får läsaren ta del av en spännande historia som startar när vikingarna plundrade klsterön Lindisfarne i England år 793. Men förutom plundrare var vikingarna även duktiga hantverkare och ett skickligt handelsfolk. På de brittiska öarna och i norra Frankrike koloniserade vikingarna stora områden och i öster var de en enande kraft i grundandet av det ryska riket. Dessutom nådde vikingarna Nordamerika nästan 500 år före columbus. Författare är Alexandra Sanmark och Fredrik sundman. Alexandra är arkeolog och historiker och har undervisat om vikingatiden på bland annat Uppsala universitet. Fredrik är både journalist och fotograf
pcs