Room for therapy

350,00 kr

Fotograf och psykoterapeut Caroline Jensen har under tio år besökt terapeuter på fyra kontinenter. Hennes fotografier visar rum där människor delar sina innersta tankar och känslor. Rummen erbjuder plats för reflektion över livets mening och riktning. Vi föreställer oss berättelser om smärta och lidande och förstår instinktivt att detta är platser för förändring, utveckling och hopp. Caroline Jensens närmar sig terapirummen med skarp och objektiv blick. Hennes foton vittnar om den seriositet och värme med vilken hon utövar båda sina yrkesroller. Den respekt som Jensen känner för terapisituationens integritet återspeglas i att vi får besöka rummen mellan de samtal som brukar pågå i dem. Rummens tomma stolar och fåtöljer väcker vår undran. Vilka livsavgörande teman dryftas i dessa rum? Hur påverkar rummets inredning samtalets riktning och varför är rummen möblerade på detta sätt?

Room for therapy är ett samarbete mellan Caroline Jensen och inredningsdesigner Ingrid Unsöld. I boken reflekterar Unsöld över hur trygga rum skapas och hur miljön kan hjälpa människor att öppna sig och tänka i nya banor.  

Room for therapy ger en unik inblick i rum som annars är slutna. Kanske läsarens besök har en terapeutisk effekt. Fotografierna kan väcka frågor om ditt eget liv: Vad skulle jag ta upp om jag satt i detta rum? Vad vill jag förändra i mitt liv?

Detta lilla rum blev min trygga sfär. Här kunde jag stanna upp, vila och våga fokusera inåt. Här kunde jag ta fram mina känslor och mina upplevelser, dra ut dem i rummet och se på dem, utan att vara rädd. För mig hade rummet lika stor betydelse och var lika viktigt som hennes kloka ord var. I detta rum låg fokus på mig och jag behövde inte ta hänsyn till något annat. Rummet blev till en egen värld, min själs resonanslåda.  

Ur förordet där fotograf och pedagog Anna Clarén berättar om sitt möte med terapirummet, där hon fick mod och ro att lyssna till sig själv och gå in i sitt innersta rum. 

st