VÄGAR

420,00 kr
Boken tar avstamp i det äldre vägnätets utveckling, för att via det gryende industrisamhällets utmaningar i mitten av 1800-talet övergå till den explosionsartade tekniska utvecklingen under 1900-talet. Vägbyggandets standardisering, 1940-talets förstatligande av vägbyggande, efterkrigstidens storskaliga expansion samt de senaste decenniernas trafiksäkerhetsmässiga satsningar är givna ämnen. Grunden för bokens historiska framställning utgörs av Trafikverkets vägtyp- och epokindelning som är basen för det omfattande kulturvägsarbetet som bedrivs inom verket. Boken är illustrerad med nytagna och äldre fotografier samt med tekniska illustrationer.
st